Staffs

PERMANENT STAFFS DETAILS
ಕ್ರ.ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ವಿವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ
1 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎ. ಪರಮೇಶ್
ಆಯುಕ್ತರು
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
04-11-1961 28-06-1990
2 ಶ್ರೀ ಎಂ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ
ನಗರ ಯೋಜನಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಢಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.
02-03-1968 23-10-1999
3 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಬಿ. ಜಯಣ್ಣ
ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
01-12-1955 07-03-1986
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬಾ
ಬರಹ ಸಹಾಯಕರು
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
15-04-1968 02-11-1991
5 ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಚಾಲಕರು,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
02-07-1960 09-01-1989
6 ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಕೆ. ಯಶೋಧರಾಜ ಅರಸು
೪ ನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
18-01-1966 02-11-1991


TEMPORARY STAFFS DETAILS
ಕ್ರ.ಸಂ. ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ವಿವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ
1 ಶ್ರೀ ವೈ. ಬಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
04-05-1966 01-09-2007
2 ಶ್ರೀ ಪಿ. ಪ್ರಭಾಕರ
ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರು
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
10-07-1969 10-09-1992