welcome

Site Details

VIEW SITE DETAILS
Previous Name Sri K. B. MAHENDRA SHETTY
Present Name Sri K. B. MAHENDRA SHETTY
Address Sri K. B. MAHENDRA SHETTY S/o Sri BYATARANGASHETTY, KURUVANGI VILLEGE AND POST, CHIKMAGALUR.
Site Measurement 9.144 X 15.24 = 139.355 Smtr.
Sit No C - 69
Assessment C - 140 / 2002 - 03, Dated : 01-03-2006
Lease Agreement Registration Date CORNER SITE
Sale Deed Agreement Registration Date 06-04-2002
Construction Of House Details No
Penalty 2006 NIL
Tax 2006 0
Penalty 2007 NIL
Tax 2007 0
Penalty 2008 NIL
Tax 2008 0
Penalty 2009 NIL
Tax 2009 0
Penalty 2010
Tax 2010
Penalty 2011
Tax 2011
Penalty 2012
Tax 2012
Penalty 2013
Tax 2013
Penalty 2014
Tax 2014
Penalty 2015
Tax 2015
Penalty 2016
Tax 2016
Penalty 2017
Tax 2017
Remarks CORNER SITE
Submitted By 1